Záhrada – Centrum nezávislej kultúry Námestie SNP 16, Banská Bystrica, Slovakia
4. októbra 2019
20:00